Đồng Tháp: Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 20.425 tỷ đồng

Đồng Phú | Thứ năm , 10/05/2018, 14:07 GMT+7 |

(THPL) - Theo báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp, sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2018 có nhiều thuận lợi như giá bán một số sản phẩm chủ lực phục hồi và duy trì ở mức cao, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát tốt đã góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển. Ước giá trị sản xuất toàn ngành đạt 20.425 tỷ đồng, tăng 2.950 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017.

Mới cập nhật

Thu hoạch xoài tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Thu hoạch xoài tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Thu hoạch xoài tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Đối với cây lúa, diện tích gieo trồng ước thực hiện 6 tháng đầu năm đạt 455.711 ha, sản lượng thu hoạch 1,84 triệu tấn. Do nhờ áp dụng cơ giới hóa và nhân rộng các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất tiếp tục phát triển đã góp phần làm giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả, lợi nhuận cho người dân. Bình quân giá bán lúa vụ Đông Xuân 2017 - 2018 là 5.850 đ/kg lúa khô, cao hơn cùng kỳ vụ Đông Xuân năm 2016 - 2017 từ 650 - 750 đ/kg, lợi nhuận từ 20 - 22 triệu đồng/ha, cao hơn 10 - 15 triệu đồng. Bên cạnh đó, 63 công ty, thương lái đã liên kết tiêu thụ lúa với nông dân, diện tích 18.963 ha, sản lượng tiêu thụ là 159.269 tấn.

Về hoa màu và cây công nghiệp ngắn ngày trồng được 20.804 ha. Chú ý nhất là hoa kiểng, ước 6 tháng đầu năm diện tích gieo trồng đạt 1.465 ha, tăng 265 ha so với cùng kỳ và bằng 67% so với kế hoạch năm. Đã thực hiện mô hình trồng hoa kiểng trong nhà màng kết hợp hệ thống tưới phun tự động đạt hiệu quả cao.

Do chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên nền đất lúa kém hiệu quả, ước diện tích gieo trồng cây lâu năm 6 tháng đầu năm đã đạt 29.662 ha, tăng  2.397  ha so với cùng kỳ và vượt 2% so với kế hoạch năm. Chủ yếu tăng diện tích các loại cây ăn trái như xoài, nhãn và cây có múi. Ngoài ra, thực hiện tái cơ cấu ngành hàng xoài đã liên kết tiêu thụ xoài được gần 241,9 tấn, trong đó liên kết tiêu thụ trong nước là 197,9 tấn và tiêu thụ thị trường nước ngoài được 44 tấn qua các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Nga, Ý.

Về chăn nuôi, tổng đàn vật nuôi ở mức xấp xỉ và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2017. Nguyên nhân do tổ chức lại sản xuẩt ngành chăn nuôi theo hướng chăn nuôi trang trại, công nghiệp, bán công nghiệp (gắn với chăn nuôi truyền thống và chăn nuôi hữu cơ), giảm dần chăn nuôi nhỏ lẻ, từng bước đưa chăn nuôi vào chuỗi sản xuất thực phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Có 06 tổ hợp tác chăn nuôi vịt rọ, có sự gắn kết với các doanh nghiệp thu mua trứng vịt và các công ty cung cấp thức ăn chăn nuôi nên người chăn nuôi an tâm sản xuất, chi phí đầu vào thấp, chất lượng trứng tốt hơn nên giá bán sản phẩm cũng cao hơn từ 150 đến 250 đồng/trứng so với giá trứng của các nông hộ nuôi vịt chạy đồng hoặc không có liên kết sản xuất - tiêu thụ. Ước 6 tháng đầu năm giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt 1.146 tỷ đồng, riêng hàng vịt đạt 245 tỷ đồng.

...