15:10 ngày 27/05/2017 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.721.5685

     

     

DÒNG SỰ KIỆN
Cần lắm một lòng tốt khi khốn khó

Cần lắm một lòng tốt khi khốn khó

(THPL) - Song hành trong suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc ta, luôn có những truyền thống tốt đẹp được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Trong đó phải kể đến truyền thống yêu thương con người, tương thân tương ái khi gặp tai ương, khó khăn hoạn nạn. Những truyền thống ấy còn được đúc kết qua nhiều câu ca dao, tục ngữ, nghĩa từ chắt lọc sâu sắc như: “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân”…

Sự kiện nổi bật