12:37 ngày 26/02/2017 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.721.5685

DÒNG SỰ KIỆN
ADB tài trợ ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo về du lịch vùng Mekong ADB tài trợ ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo về du lịch vùng Mekong
(THPL) - Quỹ “Sáng kiến hỗ trợ khởi nghiệp du lịch vùng Mekong” (MIST) công bố khởi động hai chương trình vườn ươm, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới trong lĩnh vực du lịch có thể hoạt động một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn ở Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam.
1
Sự kiện nổi bật