21:10 ngày 11/12/2019 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
NGỌC TÂN - VĂN NGỌC 21/05/2019 15:13:00

(THPL) - Sáng ngày 12/5, tại hội trường tầng 2, nhà khách Tây Hồ - Hà Nội, đã diễn ra chương trình Đại hội đại biểu lần thứ nhất Hội Quản Trị và Kiểm Soát Nội Bộ, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Bình luận