16:33 ngày 28/03/2020 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN

Công ty thép Việt - Ý bị xử phạt 140 triệu đồng

14:39 14/02/2020

(THPL) - Ngày 12/2 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 33/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Thép Việt - Ý.

Theo báo Người đưa tin, công ty cổ phần Thép Việt - Ý (VIS) bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt do công bố thông tin không đúng thời hạn nhiều tài liệu, thực hiện giao dịch trong khi chưa được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị thông qua.

Theo đó, phạt tiền 70.000.000 đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP. Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Thép Việt - Ý (Công ty) CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và trên trang thông tin điện tử của Công ty: Giải trình kết quả kinh doanh sau kiểm toán năm 2017, 2018; Công ty CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trang thông tin điện tử của HOSE: Thông báo và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Thông báo và tài liệu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản ngày 08/5/2018; Báo cáo số 100/BC-VIS ngày 02/02/2018; Thông báo và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 10/7/2018; Quyết định số 21/QĐBN-VIS ngày 24/7/2019; Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2018. Công ty CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017, 2018 và 6 tháng đầu năm 2018, 2019 có nội dung chưa đầy đủ).

Xử phạt 140 triệu đồng đối với công ty thép Việt - Ý (ảnh minh họa)

Phạt tiền 70.000.000 đồng theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP. Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan của cổ đông (Theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty, trong năm 2018, Công ty có các giao dịch với Công ty TNHH Thương mại Thái Hưng là tổ chức có liên quan của Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng (cổ đông Công ty). Tuy nhiên, giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH Thương mại Thái Hưng trong năm 2018 chưa được Đại hội đồng cổ đông /Hội đồng quản trị thông qua).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 12/2/2020.

Theo tạp chí Bizlive, theo báo cáo tài chính quý IV/2019, trong quý doanh thu thuần của công ty đạt 1.145 tỷ đồng, giảm 16,6% so với cùng kỳ năm 2018. Tính chung cả năm 2019 doanh thu của Thép Việt - Ý đạt 4.593 tỷ đồng, giảm hơn 12% so với năm 2018 và mới hoàn thành gần 95% kế hoạch năm. Năm 2019, công ty lỗ 218,7 tỷ đồng, giảm hơn 107 tỷ đồng so với số lỗ hơn 326 tỷ đồng năm 2018.

CTCP Thép Việt - Ý được thành lập năm 2001 với lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ yếu là thép xây dựng.

Phương Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu