02:51 ngày 19/12/2018 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN

Cổ phiếu AGF của Agifish vào diện bị kiểm soát đặc biệt

15:01 01/03/2018

(THPL) - Nguyên nhân AGF bị đưa vào diện bị kiểm soát đặc biệt là do công ty tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) vừa công bố Quyết định đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (Agifish-mã CK: AGF) vào diện kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 07/03/2018.

Nguyên nhân AGF bị đưa vào diện bị kiểm soát đặc biệt là do công ty tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định.

Theo quy chế hiện hành, cổ phiếu AGF sẽ chỉ được giao dịch vào phiên chiều theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

2F4C6334A7A67769DAB651B7F6BCDDA69FF3DCFBE86B87EB20pimgpshfusizedistr
Cổ phiếu AGF của Agifish vào diện bị kiểm soát đặc biệt. (Ảnh: Internet)

Trong công bố thông tin mới đây nhất về kết quả kinh doanh, doanh thu trong quý 1/2018 tính từ 1/10/2017 đến 31/12/2017 đạt trên 505,5 tỷ đồng, giảm sâu đến 25% so với cùng kỳ. Trong đó doanh thu bán cá xuất khẩu đạt hơn 348,5 tỷ đồng, chiếm 69% tổng doanh thu. Đáng chú ý chi phí giá vốn bỏ ra lớn hơn cả doanh thu nên Agifish đã lỗ gộp 55,5 tỷ đồng từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ trong khi cùng kỳ vẫn ghi nhận lãi gộp hơn 47,7 tỷ đồng. Đáng chú ý, riêng hoạt động bán cá xuất khẩu đã ghi nhận lỗ gộp đến 57 tỷ đồng do chi phí giá vốn bị đẩy lên cao.

Bên cạnh đó, không được ghi nhận lãi chênh lệch tỷ giá gần 6,5 tỷ đồng như cùng kỳ kéo theo doanh thu tài chính quý 1 vừa qua giảm mạnh 6,7 tỷ đồng so với qu 1/2017, còn chưa đến 1 tỷ đồng. Song chi phí tài chính cũng được cắt giảm mạnh gần 7 tỷ đồng nhờ giảm lãi tiền vay và giảm lỗ tỷ giá.

Trừ thêm các khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và các chi phí khác, riêng quý 1 Agifish lỗ gần 96,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi sau thuế hơn 1,6 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế đến 31/12/2017 lên trên 188 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu còn hơn 505 tỷ đồng; vốn góp chủ sở hữu hơn 281 tỷ đồng.

Lượng hàng tồn kho giảm mạnh 200 tỷ đồng so với đầu kỳ, còn hơn 338 tỷ đồng. Tính đến cuối quý tổng cộng tài sản công ty còn 1.645 tỷ đồng, giảm gần 430 tỷ đồng so với đầu kỳ. Tổng nợ phải trả 1.140 tỷ đồng, giảm được 330 tỷ đồng tronng đó riêng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 745 tỷ đồng và vay nợ thuê tài chính dài hạn 16 tỷ đồng.  

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu