Chính thức tăng lương cơ sở từ ngày 1/7

PV | Thứ năm , 31/05/2018, 20:14 GMT+7 |

(THPL) - Bắt đầu từ ngày 1/7, mức lương cơ sở của các các bộ công nhân viên thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội sẽ được tăng.

Mới cập nhật

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thay thế Nghị định 47/2017/NĐ-CP từ ngày 01/7/2018.

Theo Nghị định, từ ngày 1/7, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng.

Lương cơ sở chính thức được tăng từ 1/7
Ảnh minh họa

Mức lương cơ sở mới được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

Đồng thời, mức lương cơ sở này dùng để làm căn cứ cho việc tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định 72/2018/NĐ-CP; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.
...