17:06 ngày 20/08/2019 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
Hồ Minh 23/04/2019 15:09:00

(THPL) - Trong chương trình Diễn đàn Thương hiệu Việt Nam lần thứ nhất, CEO Đàm Quốc Hiệp đã có nhận định về mối liên kết Thị trường và Thương hiệu - Qua đó giúp doanh nghiệp nhìn rõ tầm quan trọng của thương hiệu đối với doanh nghiệp và những phương hướng phát triển liên kết về thị trường và thương hiệu.

Bình luận