09:36 ngày 14/07/2020 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
BAN TRUYỀN HÌNH 29/03/2020 09:53:45

(THPL )- Để kiểm soát dịch bệnh một cách tốt nhất, bệnh viện Thể thao Việt Nam đã lên phương án, chủ động xử lí những trường hợp nếu có dấu hiệu bị nhiễm bệnh. Ngoài cổng nối vào bệnh viện luôn có đội xung kích túc trực 24/24 để kiểm tra, rà soát người vào viện.

Bình luận