22:12 ngày 15/11/2018 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.721.5685

DÒNG SỰ KIỆN
16/04/2018 19:40:54
(THPL) - Trước thông tin của Bộ truyền thông sau 24/4, thuê bao di động thiếu ảnh chân dung sẽ bị khóa một chiều. Các nhà mạng lớn đã liên tục gửi tin nhắn đến các thuê bao di động, yêu cầu bổ sung ảnh chụp chân dung trước ngày 24/4.

Bình luận