15:10 ngày 12/12/2018 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
28/04/2018 14:48:24
Vào một ngày cuối năm 1996, Marvel đệ trình đơn phá sản lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ. Công ty đang cực kỳ thua lỗ sau một loạt những quyết định sai lầm.Tệ hơn, Marvel còn đang nợ ngập đầu, mà chủ nợ lớn nhất không ai khác chính là Disney. Một phần ba số nhân viên của công ty đã bị sa thải. Để có thể tồn tại, Marvel phải sáp nhập vào công ty truyện tranh ToyBiz, dưới cái tên mới là Marvel Entertainment.

Bình luận